برای نصب ویندوز 11 سیستم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟