این تنظیمات مزاحم ویندوز 10 را  می توانید خاموش کنید