چگونه نشانگر خود را هنگام تایپ در ویندوز 10 یا 11 مخفی کنیم؟