راهنمای حل مشکل گیر کردن لپ تاپ در حالت Hibernating