روش های خاموش کردن کامپیوتر با استفاده از تایمر در ویندوز 10