ویندوز ۱۱ با استفاده از میکروفن و دوربین شما برنامه ها را حذف می کند