چگونه به اجبار به روز رسانی و ارتقاء سریع ویندوز 11 را انجام دهیم