چگونه بررسی کنیم که آیا یک فرآیند با امتیازات ادمین در ویندوز 11 در حال اجرا است یا خیر