روش ایجاد یک ماشین مجازی ویندوز در Microsoft Azure به صورت رایگان