راهکار رفع خطای This App Can’t Run On Your PC در ویندوز 10