راهکار حل از کار افتادن میکروفون در ویندوز 10 و 11